Klachten over WoonGenoot

Als u een onderhoudsklacht heeft, dan neemt u contact op met de afdeling Technisch beheer. Met vragen over huren, kunt u altijd terecht bij onze afdeling Verhuur en hebt te maken met overlast dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Bewonerszaken. Met klachten over WoonGenoot kunt u zich wenden tot de directie. Dit dient u schriftelijk te doen. Omschrijf uw klacht zo precies mogelijk en voeg eventueel kopieën van correspondentie bij. Stuur uw brief vervolgens naar:

WoonGenoot
De directie
Postbus 6781
6503 GG NIJMEGEN

Zo snel mogelijk na ontvangst van uw klacht sturen wij u een ontvangstbevestiging. Daarin staat ook de afhandeling termijn. De directie handelt uw klacht in principe binnen een maand na ontvangst af. Indien we deze termijn (dreigen te) overschrijden, lichten wij u hier schriftelijk en met uitleg over in.

En als u ook ontevreden bent over de manier waarop uw klacht is afgehandeld? Dan kunt u de Klachtencommissie Woningcorporaties inschakelen. Deze commissie - bestaande uit onafhankelijke deskundigen - heeft geen binding met de woningcorporaties en brengt een onpartijdig advies uit.

Gegevens Klachtencommisie
Kijk op de website van de klachtencommisie www.kcwregionijmegen.nl voor de meest actuele informatie.

Let wel; u kunt de Klachtencommissie alleen inschakelen nadat u uw klacht aan ons heeft voorgelegd en een definitief standpunt van de directie hebt ontvangen. U kunt aan de Klachtencommissie geen geschillen voorleggen over huurprijzen of huurprijsaanpassingen. Hiervoor moet u bij de Huurcommissie zijn. Bovendien neemt de Klachtencommissie geen zaken in behandeling waarvoor al een juridische procedure loopt. Uiteraard blijft voor u altijd de mogelijkheid om een geschil voor te leggen aan de rechter.

jaarverslag klachtencommissie woningcorporaties nijmegen e_o_ 2020

Meer weten, kijk in onze informatie brochure die u hier kunt downloaden: Informatiebrochure