Huurbevriezing

16 april 2020

 

Sociaal Huurakkoord

De Woonbond en Aedes (koepel van woningcorporaties) hebben een Sociaal Huurakkoord opgesteld. Dit akkoord gaat met name over de betaalbaarheid van de huren. Zo staan er afspraken in over de huurverhoging. In dit akkoord staat ook dat de huur niet wordt verhoogd bij huurders die een huur hebben die relatief hoog is in relatie tot hun inkomen. Dit wordt huurbevriezing genoemd.

Kom ik in aanmerking voor huurbevriezing?

Huurbevriezing betekent dat uw huur op 1 juli a.s. niet omhoog gaat. Of u in aanmerking komt voor huurbevriezing hangt af van het aantal personen in het huishouden, het huidige inkomen en de netto huurprijs van de woning. Voor WoonGenoot geldt dat de volgende huishoudensgroepen eventueel in aanmerking komen:

  • 1 persoonshuishouden met een inkomen gelijk aan of lager dan €15.500

  • 2 persoonshuishouden met een inkomen gelijk aan of lager dan €26.500

  • 3 of meerpersoonshuishouden met een inkomen gelijk aan of lager dan €33.500

    Deze huishoudens komen alleen in aanmerking als zij in een woning wonen met een huurprijs boven €619,01 (één- en tweepersoons huishoudens) of €663,40 (drie of meer huishoudens).

U kunt op de site van de Woonbond www.woonbond.nl/huurbevriezing-of-huurverlaging  checken of het zinvol is om een aanvraag voor huurbevriezing bij ons in te dienen.

Huurbevriezing kunt u schriftelijk bij ons aanvragen

Op de site van de Woonbond staat een modelbrief die u kunt gebruiken. Om uw verzoek te beoordelen hebben wij een voorschotbeschikking toeslagen en uw drie meest recente salarisstrookjes nodig. Hieruit blijkt of u huurtoeslag ontvangt en of u voldoet aan de inkomenseisen. De voorschotbeschikking kunt u vinden in Mijn Toeslagen van de Belastingdienst of in uw berichtenbox van MijnOverheid.

Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen vragen wij voor u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) op. Hieruit blijkt met hoeveel personen u op uw adres staat ingeschreven.

U voldoet aan de huishoudens- en inkomenseisen

Dan ontvangt u per 1 juli 2020 geen huurverhoging. Wel moet u elk jaar opnieuw een aanvraag voor huurbevriezing indienen. Let op: u kunt alleen huurbevriezing aanvragen gedurende de bezwaarperiode voor de jaarlijkse huurverhoging. Deze bezwaarperiode loopt van 1 mei tot 1 juli 2020.

Definitieve beschikking 2020

Indien u in aanmerking komt voor huurbevriezing, vragen wij u in oktober 2021 om de “definitieve beschikking huurtoeslag 2020”. Hierin staan namelijk uw definitieve inkomensgegevens over 2020. Dit doen wij om te kunnen toetsen of u werkelijk in 2020 aan de inkomensvoorwaarden heeft voldaan. Mocht blijken dat de definitieve bedragen niet aan deze voorwaarden voldoen, dan voeren wij met terugwerkende kracht de huurverhoging van maximaal 2,6 % per 1 juli 2020 alsnog door.