WoonGenoot en Talis willen samen verder

26 januari 2021

WoonGenoot en Talis willen samen verder Vorige week hebben we besloten om te onderzoeken of we kunnen samengaan met collega-corporatie Talis. Binnenkort starten we een onderzoek om tot een fusie te komen. Dat gebeurt door het ondertekenen van een intentieovereenkomst in februari. De medewerkers en huurdersorganisaties Omslag van WoonGenoot en Accio van Talis worden nauw betrokken bij het hele proces.

Net als WoonGenoot heeft Talis woningen in Nijmegen. Samen met collega-corporaties Portaal, Woonwaarts en SSH&, werken we aan de volkshuisvestelijke opgaven in de stad. Hierbij liggen er stevige uitdagingen op gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid, verduurzaming, wonen en zorg en de leefbaarheid in de wijken en buurten. Kees van Kampen, directeur-bestuurder van WoonGenoot: “Het initiatief om te onderzoeken of we samen verder kunnen kwam van ons. WoonGenoot is als kleine corporatie met 1.500 woningen te klein om ook op middellange termijn substantieel bij te kunnen blijven dragen aan de vraagstukken in de stad. Door te fuseren met Talis (14.000 woningen) kunnen we vanuit een stevigere positie deze opgaven beter oppakken.”

Dichtbij de huurders

Talis is blij met het verzoek van WoonGenoot. Ook zij ziet meerwaarde in het samengaan. Ronald Leushuis, bestuurder van Talis: “De visie van WoonGenoot sluit aan bij die van Talis. We delen het belang van de focus op betaalbaarheid van wonen, en dat we zichtbaar en aanwezig willen zijn in buurten en wijken, met onze mensen en kantoren. Ook in de participatie van huurders vinden we elkaar.”
We zien ook meerwaarde in de aanpak van het vastgoed. De woningen van Talis en WoonGenoot liggen in een aantal wijken naast elkaar, zoals in Hatert, Meijhorst, Lindenholt en Nijmegen-Noord. Met de vraagstukken rondom verduurzaming, de passendheid van het wonen (meer woningen voor kleinere huishoudens) en leefbaarheid liggen hier kansen om het goede te doen voor de huidige en toekomstige huurders van beide corporaties.

Intentieovereenkomst in februari

In februari ondertekenen we een intentieovereenkomst om het onderzoek naar de fusie formeel te starten. Het belangrijkste doel is om te onderzoeken of het samengaan van toegevoegde waarde is voor de huurders en woningzoekenden. Als het voldoende meerwaarde en een gezond financieel perspectief biedt, wordt het fusietraject in gang gezet. Als alles volgens planning verloopt, willen we vanaf 1 januari 2022 samen verder gaan.