Kees van Kampen verlaat WoonGenoot

07 april 2021

Kees van Kampen verlaat WoonGenoot en wordt bestuurder van woningcorporatie Oosterpoort

Kees van Kampen gaat WoonGenoot per 14 juni verlaten. Hij aanvaardt een nieuwe functie als bestuurder bij Oosterpoort, de woningcorporatie in de gemeenten Berg en Dal en Heumen.

“De afgelopen vier jaar heb ik met heel veel plezier gewerkt aan de mooie volkshuisvestelijke opgaven van WoonGenoot, samen met mijn collega’s van WoonGenoot, huurdersvereniging Omslag, huurders en de samenwerkingspartners in de stad. Voor mij is het nu tijd voor een volgende stap”, aldus Van Kampen.

Zoals bekend, hebben WoonGenoot en Talis eind januari besloten om te onderzoeken of zij samen verder kunnen gaan. Dat onderzoek is nu in volle gang. Tot het vertrek bij WoonGenoot blijft Kees van Kampen hier ook zijn actieve bijdrage aan leveren om dit goed te laten verlopen voor iedereen.

De raad van commissarissen vindt het jammer, maar begrijpt en respecteert zijn besluit. De raad heeft aangegeven zo snel mogelijk op zoek te gaan naar een interim-bestuurder die de werkzaamheden vanaf juni van Kees van Kampen gaat overnemen.

De raad van commissarissen bedankt Kees voor de fijne en goede samenwerking. Er is waardering voor zijn grote inzet in de afgelopen jaren voor WoonGenoot en zijn oprechte betrokkenheid bij de volkshuisvesting in Nijmegen. De raad van commissarissen wenst hem veel succes in zijn nieuwe functie en feliciteert Oosterpoort met hun nieuwe bestuurder.