Nieuwe directeur-bestuurder

08 juli 2021

Ben Wouters is de nieuwe directeur-bestuurder

Vanwege het vertrek van Kees van Kampen naar Oosterpoort is de Raad van Commissarissen op zoek gegaan naar een vervanger en heeft deze gevonden in de persoon van Ben Wouters. Ben is een professional met dertig jaar ervaring in de corporatiesector en een rijk arsenaal aan kennis en vaardigheden. Hij is bekend met de woningmarkt en de volkshuisvesting in Nijmegen. Zowel huurdersvereniging Omslag als de ondernemingsraad van WoonGenoot hebben positief geadviseerd over de voorgenomen benoeming als bestuurder a.i. van WoonGenoot. Inmiddels heeft ook de minister een positieve zienswijze afgegeven en is de benoeming definitief.

De Raad van Commissarissen is verheugd dat Ben Wouters vanaf begin juni formeel werkzaam is als bestuurder van Woongenoot om de fusieaanvraag af te ronden en de voorbereidingen van de integratie van Woongenoot met Talis op te pakken.  We hebben er alle vertrouwen in dat Ben alle lopende werkzaamheden binnen WoonGenoot en het fusieproces met Talis goed zal begeleiden.

Ben Wouters is bereikbaar onder telefoonnummer 024 3440639 en e-mail: b.wouters@woongenoot.nl

Namens de raad van commissarissen,

Sijmen Versluijs,

voorzitter